ביחד ולחוד - אני כאן לעזרתך בכל שלב

למדי להיות עצמאית בשטח – באתר שלי וברחבי האינטרנט קיים מידע רב בתחום הפיננסים.

ידע זה כח!!! כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול 

איפה את היום ולאן את רוצה להגיע?

הסוד לצמיחה כלכלית

מודל "צמיחה"

שלב 1:

הכנסות גדולות מהוצאות ההפרש יועבר לחיסכון.

שלב 2:

מכספי החיסכון נבצע השקעות בנכסים פיננסיים או בנכסים מוחשיים.

שלב 3:

הרווחים מההשקעות מגדילים את ההכנסות של המשפחה.

שלב 4 ואילך...

הגידול בהכנסות המשפחה מגדיל את הרווחים, אשר מושקעים בנכסים פיננסיים או נכסים מוחשיים שצוברים רווחים נוספים.

מודל "צניחה"

שלב 1:

הוצאות גדולות מהכנסות נוצר גרעון שגורם למינוס בחשבון הבנק.

שלב 2:

נלקחת הלוואה לכיסוי המינוס בחשבון הבנק.

שלב 3:

החזר ההלוואה החודשי מגדיל את הוצאות המשפחה.

שלב 4 ואילך...

הגידול בהוצאות המשפחה מעמיק את הגרעון, אשר מחייב נטילת הלוואה נוספת, שיוצרת החזרי הלוואות גדולים יותר.